V1 und V2
JSC Nr. 603
Maßstab 1/24
von Adolf Pirling


Modellinfos...

P1830782.JPG

24,81 KB 
683 x 1024 
27.04.2020
P1830784.JPG

27,60 KB 
683 x 1024 
27.04.2020
P1830785.JPG

39,50 KB 
1024 x 683 
27.04.2020
P1830788.JPG

27,12 KB 
1024 x 683 
27.04.2020
P1830793.JPG

30,02 KB 
1024 x 683 
27.04.2020
P1830795.JPG

28,54 KB 
1024 x 683 
27.04.2020